architektur mariette nœlly gmbh   I  engehaldenstrasse 20  I  3012 Bern  I  +41 79 638 08 52  I  noelly(a)architekturnoelly.ch

  architektur mariette nœlly gmbh

  Marie C. Nölly, dipl. arch. eth sia

  Engehaldenstrasse 20
  3012 Bern

   

  Freiburgstrasse 580

  3172 Niederwangen

   

  m +41 79 638 08 52

  f   +41 31 981 32 38


  noelly(a)architekturnoelly.ch

  www.architekturnoelly.ch